Om Oss

The founders

Lars Cederblad is an engineer with great technical expertise and has in addition been living with type 1 diabetes since the age of 15. Daniel Espes and Per-Ola Carlsson are both physicians and researchers and have devoted their careers to better understand the pathophysiology of type 1 diabetes and how to best treat the disease. In combination we have a great knowledge of diabetes management and care, its ups and downs and its shortcomings. As founders we represent both tech and healthcare with expertise in the field of diabetes, i.e. the two specializations of our product.

The Team

We are a cross-disciplinary team including talents from the scientific, clinical, entrepreneurial, digital health and technology fields.

Lars Cederblad, VD

Civilingenjör i elektroteknik och Tekn lic. från Chalmers Tekniska Högskola. 

Lever med typ 1-diabetes sedan 15 års ålder.

Lars fokuserar all sin tid inom företaget inkluderande både de tekniska lösningarna och de operativa aspekterna av företagets utveckling.

Daniel Espes, Forskningschef

Specialist i internmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Docent i medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet.

Per-Ola Carlsson, Klinisk chef

Överläkare i endokrinologi och diabetes, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Professor i medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet.

Marie Öberg Lindevall, Styrelseordförande

Civilekonom och Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. 

Har stor erfarenhet av att i olika befattningar arbetat inom utveckling av health-tech. Har arbetat både som chef och managementkonsult inom hälso- och sjukvården.

Marie arbetar med försäljning och affärsutveckling och har en gedigen erfarenhet med över 20 år inom branschen

Stefania Negus, Maskininlärningsutvecklare

En IT-examen från Uppsala Universitet. 

Stefania arbetar med DDAnalytics tekniska lösningar och bygger våra algoritmer och analyser.

Fanny Lindevall, Projektledare & Kommunikation 

En kandidatexamen i Data- och Systemvetenskap från Stockholms Universitet.

Fanny jobbar med våra leverantörer, datahantering och kommunikation.

Tim Nutley, Produktutveckling

Studerat filmproduktion på MetFilm School och har jobbat som diabetesresurs för barn med Typ 1 diabetes.

Lever med Typ 1 diabetes sedan 5 års ålder.

Tim jobbar med vår patientapplikation, kommunikation och patientperspektivet för våra tjänster.

Cassandra Mannila, Utvecklare

Student på Kungliga Tekniska Högskolan, Medicinteknik.

Cassandra jobbar med våra datavisualiseringar.

More from Digital Diabetes Analytics