PRIO

En översikt över klinikens alla patienter som kan användas som ett prioriteringsstöd.

KLINIKÖVERSIKT

DDAnalytics genererar automatiska analyser och tolkningar av patienternas kontinuerliga glukosdata samt en kliniköversikt som kan användas som ett prioriteringsstöd, PRIO.

PRIORITERING

PRIO samlar alla patienter på kliniken i en översikt. Grupper bestående av patienter med liknande glukoskontroll genereras. PRIO hjälper därmed kliniken att prioritera patienter med de mest akuta behoven.

KVALITET

PRIO skapar förutsättningar för att anpassa vården och tillgodose individernas behov, höjer kvaliteten och sparar tid.

SPARAR TID

Även om du är specialist måste du lägga mycket tid på att analysera varje patients glukoskurvor för att ge rätt behandling och rekommendationer. Med PRIO tar det bara några minuter.

Hur det fungerar

1

Datainsamling

Patienternas glukosdata laddas upp i DDAnalytics.

2

prio

PRIO analyserar alla data automatiskt och genererar din klinikrapport

3

VÅRD & PRIORITERING

PRIO ligger sen som bas för vidare beslut för olika vårdflöden och patientkontakt

KLINIKÖVERSIKT

  • Med hjälp av kliniköversikten, PRIO, får du ett verktyg för att prioritera och boka rätt patienter utifrån patienternas individuella behov och klinikens resurser.

  • Kliniköversikten hjälper till till att skapa standardiserade vårdflöden för grupper av patienter.

Kontakta oss om PRIO