Diabetes är en komplex sjukdom

En komplex sjukdom beroende av egenvård med alla slags faktorer som påverkar blodsockret.

Ett nytt paradigm för diabetesvård

Insulinet upptäcktes för hundra år sedan och före 1921 var det ovanligt för personer med typ 1-diabetes att leva mer än två år. Insulinet är en av 1900-talets största medicinska upptäckter och är fortfarande den enda effektiva behandlingen för personer med typ 1-diabetes.

Under 1980-talet kom genetiskt modifierade preparat in på marknaden som liknar kroppens eget insulin och finns i både kort- och långverkande varianter. Vid denna tidpunkt introducerades också de första insulinpumparna.

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet kom blodsockermätningen med CGM-sensorer ut på marknaden, vilket möjliggjorde förbättrad egenvård för personer med typ 1-diabetes. Alla data från dessa CGM-mätningar orsakar emellertid idag en enorm och oöverskådlig mängd information för vårdgivarna, samtidigt som patienterna manuellt själv måste analysera data för att kunna fatta beslut kontinuerligt under dagen. Komplicerad dataanalys och fysiologisk modellering blir en del av problemet.

Vår lösning på denna enorma mängd av data är en kliniskt validerat beslutsstödssystem som genererar automatiserad analys, identifiering av grundorsaker och behandlingsrekommendationer baserat på maskininlärning. DDAnalytics ser detta som ett paradigmskifte där vi använder kontinuerliga data för att ge bättre vård och beslutsstöd för både vårdgivare och personer som lever med diabetes.

Detta är diabetes 3.0.  

CGM/FGM

I Sverige lever cirka 50 000 personer med typ 1 -diabetes och en majoritet av dem använder CGM/FGM. Globalt använder 2 miljoner människor CGM/FGM och mer än 6 miljoner människor lever med typ 1 -diabetes som alla är beroende av insulinbehandling för att överleva. För att kontrollera behandlingen måste de mäta sitt blodsocker upprepade gånger per dag och felaktiga doser kan vara direkt dödliga.

Typ 1

Globalt lever 6 miljoner människor med typ 1-diabetes som alla är beroende av insulinbehandling för sin överlevnad. I Sverige är antalet 50 000 personer och en majoritet använder CGM/FGM. 

  • Autoimmun sjukdom
  • Förlust av insulinproduktion
  • Påverkar barn, ungdomar och vuxna
  • Helt beroende av insulinbehandling
  • Insulin kan ges med antingen insulinpenna eller pump

Typ 2

Globalt lever 460 miljoner människor med typ 2 -diabetes. Ungefär fyra procent av den svenska befolkningen har typ 2 -diabetes, och bland dem över 75 år har minst tio procent sjukdomen.

  • Livsstilsrelaterad och ärftlig sjukdom
  • Insulinresistens är kännetecknet för sjukdomen
  • Påverkar främst vuxna men ökar även bland barn
  • Antidiabetiska läkemedel, främst i form av tabletter
  • Insulinbehandling hos 20-30% av alla patienter

Akuta och långvariga komplikationer

Vid både typ 1 och typ 2-diabetes finns risk för flera akuta och långsiktiga komplikationer.

Akuta komplikationer är medvetslöshet, koma och död. Långsiktiga komplikationer är hjärtsjukdomar, cerebrovaskulär sjukdom, njursvikt, blindhet och för tidig död. 

Vårt uppdrag är att tillhandahålla innovativa och datadrivna analystjänster som tillgodoser behoven hos patienter och vårdgivare.