Beslutsstöd

Vårt beslutsstödssystem tillhandahåller en digital lösning för avancerad automatisk analys av kontinuerliga glukosdata och behandlingsrekommendationer.

Systemet belyser allvarliga glukosförändringar och identifierar patienter som behöver akut hjälp och kan gynna både patienter och vårdgivare att hantera sjukdomen. 

Beslutsstödssystemet tillhandahåller både patientrapporter och en klinikrapport. 

Vad vi gör

 • Automatisk analys av patientdata
 • Sammanfattning av resultat
 • Prioritering av patienter
 • Sjukdomshantering för patienter med mobilapplikationen OneTwoDiabetes 

Vad du inte behöver oroa dig för

 • Överflöd av patientdata
 • Svårhanterliga system
 • Brist på tid för dataanalys

Vad du vinner

 • Automatisk analys som är klar innan patientbesök
 • Anamnes klar för att kopieras till patientjournalen
 • Långsiktig trendanalys
 • Identifiering av grundorsaker till hypo- och hyperglykemiska händelser
 • Pedagogiskt stöd för patientdialog

Klinikrapporten

Med hjälp av klinikrapporten får kliniken en överblick och ett verktyg för att prioritera patienter utifrån deras behov och klinikens resurser.

Kliniköversikten hjälper till att skapa standardiserade vårdflöden för varje typgrupp av patienter. 

 • En rapport för alla patienter på kliniken
 • Innehåller en kliniköversikt och analyser
 • Kliniköversikten samlar patienter med liknande glukoskontroll i olika vårdflöden

Patientrapporten

Patientrapporten är ett verktyg för vårdpersonal att tolka patientens individuella glukosdata.
 
Rapporten genererar mer underbyggd patientinformation än att bara titta på patientens glukosvärden under ett 24-timmarsintervall.
 • En individuell rapport för varje patient på kliniken
 • Innehåller olika analyser av patientens glukosdata

Boka en demo

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för en demo