Om Oss

Lär känna oss

Digital Diabetes Analytics grundades 2019.

År 2020 blev vårt beslutsstödssytem för vårdgivare CE-märkt.

2021 CE-märktes vår första tjänst för personer som lever med diabetes - mobilapplikationen OneTwoDiabetes.

Teamet

We are a cross-disciplinary team including competence from the scientific, clinical, entrepreneurial, digital health, and technology fields.

Lars Cederblad

VD & medgrundare

Civilingenjör i elektroteknik och Tekn lic., Chalmers Tekniska Högskola.

Daniel Espes

Vetenskaplig chef & medgrundare

Docent & Specialist i internmedicin, Uppsala universitetssjukhus.

Per-Ola Carlsson

Klinisk chef & medgrundare

Överläkare i endokrinologi och diabetes, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Marie Öberg Lindevall

Styrelseordförande

Civilekonom och EMBA, Handelshögskolan i Stockholm.

Stefania Negus

Maskininlärningsutvecklare

Civilingenjör i informationsteknik, Uppsala universitet. 

Cassandra Mannila

Utvecklare

Student på Kungliga Tekniska Högskolan, Medicinteknik.

Per Klaar

Teknikchef

Civilingenjör i fysik, Uppsala universitet. 

Fanny Lindevall

Projektledare & Kommunikation

Data- och Systemvetenskap, Stockholms Universitet.

Tim Nutley

Produktutvecklingsassistent

Filmproduktion, MetFilm School i London. 

Helena Zander

Admin

Medicinsk sekreterare med mångårig vårdadministrativ erfarenhet.