Automatiserade individuella analyser och beslutsstöd för diabetesteam och personer som lever med diabetes

Vårt system analyserar automatiskt alla data som fås genom kontinuerlig glukosmätning (CGM), genererar tolkningar av den bakomliggande orsaken till ett glukosvärde utanför normalvärdet och ger behandlingsrekommendationer. 

Automatisk analys av stora mängder data

Ett verktyg för nya sätt att arbeta med diabetes

Individualiserade vårdflöden och prioritering av patienter

Möjliggör specialisering inom diabetesvård

Omvandlar rådata till kunskap och rekommendationer genom algoritmer och maskininlärning.

Beslutsstöd för sjukvården

Vår Software as a Service är ett beslutsstödssystem för diabetesvården som stödjer vårdpersonal genom tolkning av data från kontinuerlig glukosmätning (CGM) och möjliggör individuell vård för varje person som lever med diabetes.

Beslutsstödet analyserar automatiskt alla data som genereras av CGM, genererar tolkningar av den bakomliggande orsaken till ett glukosvärde utanför normalvärdet och ger rekommendationer om hur behandling kan optimeras.

PRIO

En tjänst för att prioritera rätt patienter utifrån patienternas individuella behov och hjälper till att skapa standardiserade vårdflöden för din kliniks patienter.

OneTwoDiabetes: Snart tillgänglig

OneTwoDiabetes är en app för personer som lever med typ 1 och typ 2 diabetes. Appen innehåller en multi-dimensionell analys med 6 primära analyser: Tid i målområde, Hyper, Hypo, Variabilitet, Måltider och Basaltryck.

OneTwo ger feedback på din behandling med fokus på framgångsrika strategier och förslag på förbättringar för att förstå varför blodsockret svänger.

Kontakta oss

Kontakta oss så hör vi av oss!