Skapar kunskap från diabetesdata

Omvandlar rådata till kunskap och rekommendationer genom algoritmer och maskininlärning.

Läs Mer
Digital support system for the healthcare sector

Digitalt beslutsstödsystem för vårdsektorn

Vårt digitala beslutsstödsystem analyserar automatiskt all data som fås genom kontinuerlig glukosövervakning (CGM) och genererar en tolkning av den bakomliggande orsaken till ett glukosvärde utanför normalvärdet. Vårt system ger dessutom rekommendationer om hur man optimerar behandlingen.

Läs Mer

Vår Vision

Vår vision är att bli den ledande leverantören av digitala beslutsstöd och vård, som gör det möjligt för människor med diabetes att genom en förbättrad glukoskontroll leva ett aktivt och bra liv. 

Läs Mer
Our Vision
About Us

Om Oss

Vårt team är mycket erfaret och kunnigt inom fältet. Grundarna har sin bakgrund inom såväl tech-området som svensk sjukvård med särskild expertkunskap inom diabetesområdet, specialistområdet för vår produkt.
Läs Mer

Våra Erbjudanden

Beslutsstöd för sjukvården

Vi erbjuder ett beslutsstödsystem för kliniker och vårdcentraler. Systemet tillhandahåller en digital lösning för avancerad automatiserad analys av kontinuerlig glukosdata och ger behandlingsrekommendationer.

Beslutsstöd för patienter

Vi erbjuder individer med diabetes en applikation för beslutsstöd, vilken tillhandahåller en automatiserad analys och ett dagligt beslutsstöd.

Screening

Vi erbjuder en patientscreening för diabeteskliniker i syfte att åskådliggöra förändringar i diabeteskontroll över tid. Som exempel kan jämförelsen vara före och efter byte av en behandlingsregim. Detta för att identifiera en så framgångsrik behandlingsstrategi som möjligt.

Läs Mer
NYHETER
Digital Diabetes Analytics är registrerade som leverantör av en CE-märkt medicinteknisk produkt

Den 11:e november skickade Digital Diabetes Analytics in registreringen tilLäkemedelsverketoch är nu registrerade som en medicinteknisk aktör med en CE-märkt medicinteknisk produkt i MDD klass 1.

NYHETER
DD Care – en ny diabetesmottagning för vuxna patienter med både typ 1 och typ 2 diabetes öppnar snart!

DD Care kommer att använda DD Analytics automatiserade analyssystem som bas för behandling och rådgivning och kommer att ge kontinuerlig feedback avseende blodsockerkontroll, rekommendationer och förslag på behandlingsjusteringar.

Vill du veta mer? Klicka på länken och fyll i dina kontaktuppgifter för mer information.

NYHETER
Säg hej till DD Analytics senaste tillskott: Stefania Negus!

Stefania är nyexaminerad IT-Ingenjör för Uppsala Universitet och påbörjar sin andra vecka hos oss! De tekniska lösningarna, algoritmer och analyser i vårt analysverktyg ska hon vara en del av att bygga vidare på. Välkommen Stefania!

NYHETER
Daniel Espes seminar för Vitalis!

Missa inte Daniel Espes seminarie om typ 1 diabetes och hypoglykemier på Vitalis 14:30 den 25e augusti.

NYHETER
Fokusgrupper med Vinnova

Vi söker nu individer med typ 1-diabetes att medverka i vår fokusgrupp för att förbättra funktionaliteten och användbarheten i vår nya patientapplikation!

NYHETER
Vi anställer!

Vi letar nu efter utvecklare för att arbeta som en del av vårt team för maskininlärning och back-end utvecklare.

NYHETER
Bidrag från STHLM Life Scale-Up

Vi har goda nyheter från STHLM Life Scale-Up. Digital Diabetes Analytics får 1 000 000 SEK från STHLM Life Scale-Up!

Vi är stolta över bidraget och hedras av motivationen för beslutet:

VÅR SOMMARJOBBARE
Träffa vår sommarjobbare Harley

Under sommaren arbetar Harley på DD Analytics och bygger bland annat en spelapp som är avsedd att förbättra dina kunskaper för att tolka kontinuerlig glukosdata med särskild tonvikt på hypoglykemiska händelser. Vi delar snart med oss av hans framsteg!

previous arrow
next arrow
Slider

Våra Partners

Kontakta oss:
info@ddanalytics.se

Digital Diabetes Analytics Sweden AB. Fogdevreten 2A, 171 65 Solna, Karolinska Institutet Campus