Vårt
Team

Vårt team är mycket erfaret och kunnigt inom sitt fält. Grundarna har sin bakgrund inom såväl tech-området som svensk sjukvård med särskild expertkunskap inom diabetesområdet, produktens specialistområde. Lars Cederblad är ingenjör med mycket hög teknisk expertis. Lars har dessutom levt med typ 1-diabetes sedan 15 års ålder. Daniel Espes och Per-Ola Carlsson är båda läkare och forskare och har ägnat sina karriärer till att bättre förstå patofysiologin av typ 1-diabetes och hur man bäst behandlar sjukdomen. Med denna konstellation har vi bred kunskap om hur man hanterar diabetes och hur vården idag sköts.

Lars Cederblad, VD


Civilingenjör i elektroteknik och Tekn lic. från Chalmers Tekniska Högskola. 

Lever med typ 1-diabetes sedan 15 års ålder.

Lars fokuserar all sin tid inom företaget inkluderande både de tekniska lösningarna och de operativa aspekterna av företagets utveckling.

Daniel Espes, Forskningschef

Specialist i internmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Docent i medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet.

.

Per-Ola Carlsson, Klinisk chef

Överläkare i endokrinologi och diabetes, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Professor i medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet.

Marie Öberg Lindevall, Styrelseordförande

Civilekonom och Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. 

Har stor erfarenhet av att i olika befattningar arbetat inom utveckling av health-tech. Har arbetat både som chef och managementkonsult inom hälso- och sjukvården.

Marie arbetar med försäljning och affärsutveckling och har en gedigen erfarenhet med över 20 år inom branschen