Skapar kunskap från diabetesdata

Omvandlar rådata till kunskap och rekommendationer genom algoritmer och maskininlärning.

Läs Mer
Digital support system for the healthcare sector

Digitalt beslutsstödsystem för vårdsektorn

Vårt digitala beslutsstödsystem analyserar automatiskt all data som fås genom kontinuerlig glukosövervakning (CGM) och genererar en tolkning av den bakomliggande orsaken till ett glukosvärde utanför normalvärdet. Vårt system ger dessutom rekommendationer om hur man optimerar behandlingen.

Läs Mer

Vår Vision

Vår vision är att bli den ledande leverantören av digitala beslutsstöd och vård, som gör det möjligt för människor med diabetes att genom en förbättrad glukoskontroll leva ett aktivt och bra liv. 
Läs Mer
Our Vision
About Us

Om Oss

Vårt team är mycket erfaret och kunnigt inom fältet. Grundarna har sin bakgrund inom såväl tech-området som svensk sjukvård med särskild expertkunskap inom diabetesområdet, specialistområdet för vår produkt.
Läs Mer

Våra Erbjudanden

Beslutsstöd för sjukvården

Vi erbjuder ett beslutsstödsystem för kliniker och vårdcentraler. Systemet tillhandahåller en digital lösning för avancerad automatiserad analys av kontinuerlig glukosdata och ger behandlingsrekommendationer.

Beslutsstöd för patienter

Vi erbjuder individer med diabetes en applikation för beslutsstöd, vilken tillhandahåller en automatiserad analys och ett dagligt beslutsstöd.

Screening

Vi erbjuder en patientscreening för diabeteskliniker i syfte att åskådliggöra förändringar i diabeteskontroll över tid. Som exempel kan jämförelsen vara före och efter byte av en behandlingsregim. Detta för att identifiera en så framgångsrik behandlingsstrategi som möjligt.

Läs Mer
NYHETER
Daniel Espes seminar för Vitalis!

Missa inte Daniel Espes seminarie om typ 1 diabetes och hypoglykemier på Vitalis 14:30 den 25e augusti.

NYHETER
Fokusgrupper med Vinnova

Vi söker nu individer med typ 1-diabetes att medverka i vår fokusgrupp för att förbättra funktionaliteten och användbarheten i vår nya patientapplikation!

NYHETER
Vi anställer!

Vi letar nu efter utvecklare för att arbeta som en del av vårt team för maskininlärning och back-end utvecklare.

NYHETER
Bidrag från STHLM Life Scale-Up

Vi har goda nyheter från STHLM Life Scale-Up. Digital Diabetes Analytics får 1 000 000 SEK från STHLM Life Scale-Up!

Vi är stolta över bidraget och hedras av motivationen för beslutet:

VÅR SOMMARJOBBARE
Träffa vår sommarjobbare Harley

Under sommaren arbetar Harley på DD Analytics och bygger bland annat en spelapp som är avsedd att förbättra dina kunskaper för att tolka kontinuerlig glukosdata med särskild tonvikt på hypoglykemiska händelser. Vi delar snart med oss av hans framsteg!

NYHETER
Fokusgrupper med Vinnova

Vi är glada att berätta att vi har fått ekonomiskt stöd på 300 000 SEK från Vinnova för ett projekt för att öka funktionaliteten av vår nya patientansökan!

Projektet omfattar fokusgrupper av patienter med diabetes för att utvärdera och förbättra användbarheten av applikationen. Kanske vill du vara en del av det?

Vi kommer tillbaka med mer information i augusti.
#DDAnalytics #Vinnovaer 1 topic.

previous arrow
next arrow
Slider

Våra Partners

Kontakta oss:
info@ddanalytics.se

Digital Diabetes Analytics Sweden AB. Nobels väg 16, 171 65 Solna, Karolinska Institutet Campus